Hieronder vindt u een overzicht van alle deelnemende banken waaraan uw navraagverzoek wordt doorgezonden als u bij het loket een navraag indient naar slapende tegoeden.

Wilt u navraag doen bij één specifieke bank omdat u meent dat bij die bank slapende tegoeden aanwezig zouden moeten zijn waarop u als nabestaande recht zou kunnen hebben, dien dan géén navraagverzoek in bij dit loket, maar neem rechtstreeks contact op met de bank in kwestie. Gebruik daarvoor de contactgegevens op de website van de betreffende bank.