Het Loket Slapende Tegoeden is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken en is opgezet ter vereenvoudiging van de navraag naar slapende tegoeden bij de aangesloten banken door nabestaanden die vermoeden dat er bij banken mogelijk tegoeden op naam van een overledene zijn waarop zij als erfgenaam recht zouden kunnen hebben.